Mummo-ohjeita henkilökohtaisen sähköpostin käyttöönottoon ja käyttöön


1. Sähköpostitilin hallintaan kirjautuminen

Kirjaudutaan käyttäjän deomuser1 tilille kirjautumissivulla https://webmail.mobiilikalenteri.fi
Käyttäjätunnus on demouser1@demo.mobiilikalenteri.fi ja salasana on demouser12345


Hallintasivun päänäkymä on alla. Tärkeimmät asetukset ensimmäisellä välilehdellä "Mailbox details" ovat salasanan vaihtaminen "Change password", linkit asetusten tekemiseen eri laitteilla "Show configuration guides for email clients and smartphones", johon palataan tuonnempana. Välilehdellä "Temporary email aliases" käyttäjä pääsee luomaan tilapäisiä (kahdesta tunnista neljään viikkoon) sähköpostialiaksia, joiden avulla sähköposteja voi vastaanottaa samalla tilillä tilapäisellä satunnaisesti luodulla osoitteella

2. Tilapäisen sähköpostialiaksen luominen

Siirry välilehdelle "Temporary email aliases" ja sitten valitse "+ Generate random alias".


Valitse aliakselle haluamasi voimassaoloaika (1 tunti, 6 tuntia, 1 päivä, 1 viikko tai 4 viikkoa).


Nyt tilapäinen alias on luotu. Voimassaolon päättyminen ilmaistaan formaatissa kk/pp/vvvv, tt:mm:ss AM/PM, eli amerikkalaisittain kuukausi/päivä/vuosi, tunnit:minuutut:sekunnit aamupäivä/iltapäivä. Tilapäisen aliaksen voi poistaa ennen automaattista päättymisaikaa valitsemalla punainen "Remove"-nappi. Jos esimerkiksi tarvitset vastaanottaa vain yhden rekisteröintisähköpostin joltakin palveluntarjoajalta, voit poistaa tilapäisen aliaksen välittömästi saatuasi rekisteröintivahvistuksen ja näin sinulle säästyy yksi aliasosoite enemmän käyttöösi.


3. Roskapostien suodatus

Väilehdellä "Spam filter" käyttäjä voi luoda roskapostisuodattimelle kaksi erillistä listaa sähköposteista, jotka luokitellaan pysyvästi joko "ei roskapostiksi", eli "Whitelist" tai "roskapostiksi" eli "Blacklist".


4. Sähköpostien synkronointi muilta sähköpostitileiltä

Väilehdellä "Sync jobs" käyttäjä voi hakea sähköposteja toisesta sähköpostiosoitteesta, joka voi olla minkä tahansa palveluntarjoajan palvelussa, joka tukee IMAP-protokollaa. Aloita valitsemalla "+ Create new sync job".


Alla olevan kuvan mukainen ikkuna ("Add sync job") avautuu. Ensimmäinen huomio on, että salasana talletetaan salaamattomana (meidän palvelimellemme), vaikka itse synkronointi tehdäänkin salatulla salasanalla. Kenttään "Host" kirjoitetaan synkronoitavan sähköpostipalvelimen IMAP-osoite (esimerkissämme ei ole todellinen osoite. Kenttään "Port" annetaan IMAP-portti, joka useimmiten on 993, mikäli käytetään salattua SSL-yhteyttä. Käyttäjätunnus tulee kenttään "Username" ja salasana kenttään "Password". Salausmenetelmä valitaan kohdasta "Encryption method", joka esimerkissämme on SSL. "Polling interval" on minuuteissa synkronointien aikaväli (esimerkissämme 20 minuutin välein). "Sync into subfolder on destination"-valinnalla voidaan antaa hakemisto (omalla sähköpostitilillä), jonne haetut viestit tallennetaan. Loput valinnat voi jättää oletusarvoiseksi, paitsi esimerkissämme poistamme valinnan "Delete messages on destination that are not on source (--delete2)", joka tarkoittaa sitä, että valitussa kohdehakemistossa olevat viestit, jotka eivät ole haetulla palvelimella, poistetaan. Valitse lopuksi "Add".Alla oleva näkymä tulee edellisten vaiheiden jälkeen. Jos haluat tarkistaa onko synkronointi toiminut, voit aukaista lokitiedoston kohdasta "Open logs".

5. Kirjautuminen ulos sähköpostitilin hallintasivuilta

Kirjaudutaan ulos hallintapaneelista punaisen nuolen osoittamasta paikasta.


6. Henkilökohtaisen sähköpostitilin webmailiin (Roundcube) kirjautuminen

Kirjaudutaan henkilökohtaisen sähköpostin käyttäjien webmailiin nuolen osoittamasta napista.


Kirjaudutaan nyt palveluun demouser2:n tilille. Tunnus on demouser2@demo.mobiilikalenteri.fi ja salasana demouser12345


7. Henkilökohtaisen sähköpostitilin webmailin (Roundcube) asetukset

Alla oleva näkymä aukeaa kirjautumisen jälkeen. Asetuksiin pääsee käsiksi nuolen osoittamasta kohdasta ratas valitsemalla, josta pääsee vaihtamaan muun muassa kielen.


Valitsemalla vasemmalta ensin kohdasta "Settings"-kohdasta "Preferences" ja "Section"-kohdasta "User Interface" pääsee alla näkyvän esimerkin mukaiseen asetusten päävalikkoon, josta kielen voi vaihtaa oikeanpuoleisimman nuolen kohdalta ja samalla voi vaihtaa muitakin asetuksia mieltymystensä mukaisesti. Valitsemalla "Save" muutokset tallentuvat ja vallittu kieli vaihtuu samalla.


Asetuksia on sekä yleisiä että erikseen osoitekirjalle sekä sähköpostille. Näihin kaikkiin kannattaa tutustua, sillä ne antavat hyvin paljon mahdollisuuksia muokata esimeriksi erilaisia suodattimia sähköpostille sekä muun muassa lomavastaajan saa käyttöön. Suomenkieliset valikot ovat selkeitä ja loogisia sekä auttavat käyttäjää erilaisten säätöjen kanssa. Takaisin päänäkymään joko sähköpostiin tai yhteystietoihin pääsee nuolen osoittamalta kohdalta valitsemalla halutun näkymän ikoni (oikealta ylhäällä). Huomioitavaa on se, ettei henkilökohtaiseen sähköpostitiliin liity yhteystietojen synkroinointimahdollisuutta, vaan yhteystiedot voi joko tuoda tiedostona tai luoda tarvittaessa yksitellen. Käymme seuraavaksi läpi kuinka yhteystietojen tuominen tapahtuu.


8. Yhteystietojen tuominen webmailiin (Roundcube)

Aluksi valitaan ylhäältä oikealta "Yhteystiedot" ja sitten vasemmalta "Tuo".


Aluksi valitaan oikea tiedosto napista "Choose Files" ja valitaan muut tuomiseen liittyvät valinnat ja lopuksi alhaalta vasemmalta "Tuo".


Onnistuneesta yhteystietojen tuonnista saamme ilmoituksen...


...ja näemme, että yhteystiedot ovat käytettävissä.